Taka rozkimna na dziś

Definicja bogactwa zaczerpnięta z Wikipedii mówi, że to całkowita wartość dóbr i pieniędzy, jakie posiada osoba lub rodzina. Jest to bogactwo uwarunkowane dobrami materialnymi i pieniędzmi.
Każdy z nas uważa co innego za bogactwo, ale najczęściej prawie zawsze będą to luksusy i duże pieniądze. Niestety ta definicja bogactwa jest nam wpajana od zawsze.
Dla mnie bogaty jest ten, kto ma bliskich obok siebie i wie, że może na nich zawsze liczyć. Bogactwo to tez zdrowie, sprawność fizyczna i życiowa energia. Jeśli nie masz zdrowia, to choćby nie wiem, jaka była Twoja definicja bogactwa, nie będziesz go miał, ani czuł. Wielu ludzi na świecie zapomina o tym jak ważne jest zdrowie . Dopiero gdy je traci przypomina sobie ,że nie dbał o nie. Bogactwo to wolność wyboru, wolność słowa, wolność robienia tego, co chcesz, z kim chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Połączenie tych elementów tworzy prawdziwe bogactwo. Rzeczy materialne i pieniądze, są tylko iluzją bogactwa. Ludzie czują się bogaci, gdy mają drogie zabawki, którymi mogą się pochwalić innym.
Podsumowując, dopiero gdy osiągniemy  te trzy elementy to będziemy  tak naprawdę bogaci.